Menú

Ciutadà

El Poder Civil

Situació Carrer Ciutadans
Element Vara d'alcalde
Ball Ball dels Capgrossos de Girona

El Ciutadà està vinculat amb el carrer Ciutadans. Aquest carrer, que ressegueix l'antic traçat de la via Augusta, era un dels carrers principals de la ciutat. Antigament portava el nom de carrer dels Cavallers, ja que va ser el lloc escollit per la noblesa per establir-hi els seus grans palaus i cases nobles. Encara avui dia, queden alguns vestigis de l'opulència del passat, com l'edifici de la Fontana d'Or o les insígnies de les famílies Cartellà i Des Bac, esculpides als balcons de l'antic Hotel Italians. Segurament, al llarg del carrer també s'havien ostentat altres motius heràldics pertanyents a altres famílies nobles gironines. 

A partir del segle XV es generalitza el títol de "ciutadà honrat" per referir-se a la incipient i enriquida burgesia urbana. Aquest nou estament gaudeix dels mateixos privilegis que els cavallers, gairebé equiparant-s'hi totalment. Bona mostra d'això és el canvi de nom del carrer dels Cavallers, que passa a anomenar-se carrer dels Ciutadans, nom que ha perdurat fins avui. El capgròs del Ciutadà és una representació d'aquests "ciutadans honrats". És un home madur, amb posat seriós i que porta un vara com a símbol de la seva autoritat. Vesteix una túnica llarga de color grana anomenada "gramalla", vestidura pròpia dels jurats de la ciutat, màximes autoritats municipals. El mot "jurat" deriva del jurament que feien en començar a exercir el càrrec. Eren quatre magistrats equiparables al que actualment són l'alcalde i els tinents d'alcalde. Això no obstant, la figura dels jurats va ser suprimida arran de la reforma de l'administració local imposada per Felip V amb el Decret de Nova Planta l'any 1716.