Menú

Merdisser

Els Mercats exteriors

Situació Plaça del Mercadal
Element Una Forca
Ball Ball dels Capgrossos de Girona

El Merdisser, com el seu nom indica, és un venedor de fems, vinculat al barri del Mercadal. Els primers mercats medievals se celebraven fora dels recintes emmurallats, en indrets que més tard serien l'origen de nous barris que acabarien per integrar-se plenament a la ciutat. El barri del Mercadal, de nom prou explícit, és un bon exemple d'aquest procés d'expansió urbana.

Més tard, quan els mercats es traslladen a l'interior de la ciutat, els terrenys fora muralles són destinats a la venda d'aquells productes que per la seva naturalesa poden causar molèsties al veïnat com el mercat del bestiar o el de fems, producte tant pestilent com necessari per adobar les hortes.

El bonàs del Merdisser compensa la ferum de la repugnant mercaderia, guarnint-se de pagès endiumenjat, pantaló de pana, armilla i camisa blanca. D'altra banda, la indispensable barretina, la faixa vermella i el corbatí.